Varför är akvaponik en framtidsbransch?

Är akvaponi en framtidsbransch?

Runtom i världen har akvaponik de senaste åren fått ett stort uppsving och en hel del techpengar har lagts ner i branschen. En enorm fördel med akvaponiska anläggningar är att det är möjligt att ha fullständig kontroll över värme, ljus och alla yttre omständigheter. Det gör även att det är möjligt att använda sig av moderna tekniska lösningar för att styra och kontrollera odlingarna. Med hjälp av dagens teknologi kan vi alltså odla snabbare, mer miljövänligt, på betydligt mindre ytor och med extremt mycket mindre insats av människan. Med hjälp av akvaponi kan vi öka produktionen, höja produktionstakten, minska transporter och vårt beroende av import. På grund av EU-regler går det inte att kravmärka produkter från en akvaponi, men de uppfyller mer eller mindre alla kriterier som finns för att få en miljömärkning. 

Det är fullt möjligt att intressera de stora teknikjättarna för processen. De kan driva utvecklingen framåt och bidra till att göra akvaponi känt för omvärlden. Det skulle vara fascinerande att se ett helhetstänk kring detta. Att teknikföretag skulle använda spillvärme från sina datacentraler till att driva akvaponiska anläggningar som i sin tur producerar helt miljövänliga livsmedelsprodukter tre gånger så snabbt som våra övriga livsmedel.

Jorden

Hur kan akvaponi bidra till Sveriges livsmedelsstrategi och Agenda 2030?

Det finns flera saker som gör att akvaponiken kan bidra till vår livsmedelsstrategi och till att fördubbla den inhemska produktionen fram till 2050. Att lyckas med målen med övergödda hav och obrukbara åkrar är inte möjligt. Akvaponiken kan ha en betydande roll i att hjälpa oss nå målen. Systemen i en akvaponik kan enbart vara miljövänliga – det är det enda sättet de fungerar på.

Akvaponisk odling är ett väldigt resurseffektivt sätt att odla, eftersom processen är oerhört vattensnål och den enda näring som tillsätts är fiskmaten. Det förekommer inga gifter, ingen besprutning eller annat som vi är vana vid från traditionellt jordbruk. Dessutom är odlingsytan betydligt mindre än vad den är vid traditionellt jordbruk. Med hjälp av akvaponik kan vi minska importen och även odla sådana grödor som i framtiden kommer vara svåra att importera, som tropiska växter som bananer, kaffe, passionsfrukt och kakao till exempel.

Läs mer om Agenda 2030 här.