Vad gör en akvaponiingenjör?

Vad gör en akvaponiingenjör?

En akvaponiingenjör är en person med kunskap om akvaponiska system och hur de fungerar. Som akvaponiingenjör kan du medverka i att skapa och utveckla framtidens odling. Utbildningen ger inblick i hur du kan sköta en akvaponik. Du lär dig designa, bygga, testa och agera teknisk support åt personer som har akvaponier. Dessutom får du en god artkunskap och lär dig att göra produktionsberäkningar.

Vem kan bli akvaponiingenjör?

Akvaponiingenjörsutbildningen passar för alla, oavsett om du är intresserad att bygga ett system för dig själv eller om du vill jobba för att utveckla akvaponiken i Sverige. För utbildningen vid Campus Roslagen finns inga krav för tidigare kunskaper. Akavaponiingenjörerna har en varierande bakgrund och ett stort åldersspann. Alla har inlett studierna av olika anledningar och landat i utbildningen för att de tror att akvaponiken kan bidra till att öka den inhemska livsmedelsproduktionen. Med hjälp av akvaponik kan vi utveckla och förbättra odlingstakten i vårt land på ett miljövänligt och skonsamt sätt och samtidigt minska vårt stora importberoende.

”Jag ser det som en stor styrka att de som läser akvaponik har olika bakgrund och erfarenhet. En del har egna företag, andra vill byta karriär, vissa har en egen odling och vill ha mer kunskap. Det ger en fantastisk dynamik i våra samtal och i grupparbeten.”

Björn Oliviusson, Pionjär inom akvaponik och lärare i Akvaponiutbildningen

Björn Oliviusson utanför sin akvaponi.

Varför bli akvaponiingenjör?

Jessika Kyller är en av de 24 som inledde sina studier i akvaponik vid Campus Roslagen hösten 2021. Hon har en bakgrund i marknadsföring och PR och jobbade på MTV och skivbolag. År 2005 gick hon in i väggen och omvärderade livet och började syssla med odling och trädgårdar. Sedan dess har hon även varit ekologisk bonde, jobbat som skogshuggare, varit djursjuksköterska och i akvaponiken för hon samman alla delar. Detta är en tillbyggnad på hennes intresse av att vårda och värna om vår natur och vårt ekosystem. Huruvida detta blir ett framtida yrke på heltid eller något hon kommer göra i mindre skala, för eget bruk, är oklart. Men hon tycker det är fascinerande att lära sig mer om ett system som bygger på vårt eget ekosystem och efterliknar naturen.

”Jag tror att mänskligheten måste bli mer självförsörjande och akvaponik kan vara en betydande del av hur vi på ett klimatsmart och miljövänligt sätt kan göra detta i framtiden.”

Framtiden för akvaponiingenjörer ser ljus ut

Jessica tror att branschen kan bli enorm, men det kräver att politiker och beslutsfattare öppnar ögonen för problematiken. Vi kan bli mer självförsörjande vad gäller matproduktion och även arbeta mer med biologiska reningsverk och självförsörjande byggnader. Men det kräver att politiska krafter tar initiativet till att ta upp detta på agendan. Branschen har enorm potential och om bara politiken tar sitt ansvar kommer behovet av akvaponiingenjörer vara stort i framtiden.