Om BlueFarmers

Ledningsgruppen för akvaponiingenjörer

Björn Oliviusson

Björn har funnits med i hela processen som slutligen ledde fram till YH-ansökan. Han startade ett projekt på Campus Roslagen bl.a. ett bygge av demoakvaponi samt kunskapsspridning och kompetensinventering ingick.

Björn får anses vara en “guru” på området. Under ett doktorandprojekt byggde han ett kupolformat akvaponiskt växthus på Berga där han idag odlar tropiska växter och grönsaker. Mycket efterfrågad föreläsare på området samt även funnits med i bygget av flera akvaponiska anläggningar runt om i hela Sverige. 

Allt från Länsstyrelser samt forskningsstationen Ar på Gotland har använt sig av Björns kompetens på området. Han samarbetar med Refarm Linne och håller på att ta fram den första svenska litteraturen om akvaponisk odling “Fisk i hus”. Han är även doktorand igen inom området för dagvatten, avloppsvatten samt rening av dessa i urbana miljöer.

Svensk Aquaponik AB

Björn Oliviusson sitter i Blue Farmers ledningsgrupp

Daniel Brännström

Daniel är en av grundarna av Peckas naturodlingar och är idag försäljningschef på Agtira AB vars anläggning i Härnösand är den enda fullskaliga akvaponiska anläggningen som finns idag i Sverige. Agtira har över 25 års erfarenhet av inomhusodling, urban farming och kretsloppsodling (akvaponik).  

Sedan 2015 bedriver man även forskning och utveckling samt förfinar odlingsmetoden med hjälp av Artificiell intelligens och machine learning. Idag är företaget världsledande på området. 

Under de kommande åren ska Agtira etablera ett tiotal stora odlingssystem på olika platser i Sverige, främst i storstadsområdena, bland annat vid ICA Maxi Haninge.

Donatella Acquaviva

Donatella har under 2 ½ år agerat projektledare för landsbygdsprojektet “Akvaponi i Roslagen”. Hon besitter stor kunskap på området samt har byggt ett stort nätverk av företag och privatpersoner med innovativa odlingar med minimal miljöpåverkan. 

I dagsläget är hon projektledare för projektet: Blue Farmers som skall bygga upp en lärplattform för att kunna sprida kunskap om akvakultur som odlingsmetod. 

Vidare arbetar hon även med att etablera projekt med projektpartners i Östersjöregionen inom akvaponisk odling både avseende att expandera detta, men även att sprida kunskap på området. Läs mer på: Utvecklingscentrum för vatten

Helene Rolandsdotter

Som mångårig ägare av Väddö hälsoträdgård har Helen samt hennes son Ludwig Orsén (utbildad på SLU inom ämnet) varit med i hela processen framtagandet av utbildningen. Företaget är verksamt i Norrtälje kommun och är i full gång med att bygga en egen akvaponisk anläggning. 

Helenes mångåriga kunskaper inom grönsaksodling är en stor tillgång i ledningsgruppen för att kunna möta upp samtliga delar som ingår i utbildningens genomförande samt kursplanernas mål.

Martin Franzén

Företagare med lång och djup kunskap om flertalet fiskarter samt dess livsbetingelser. Inte  bara akvariefiskar eller fiskar som idag används i akvaponiska system. 

Håller föredrag i den delen som rör mer praktisk fiskhantering som också är en viktig del avseende regler och lagstiftning som styr djurhållning samt dess livsmiljöer. Läs mer om Martins arbete här: Akvarievärlden

 
 

Ola Öberg

Utöver att vara fiskodlare samt akvaponiker är Ola opinionsbildare, lämnar förslag till nya beslut, medlem i Refisk PO där han varit med och tagit fram rekommendationer till  hur vattenbruk kan bidra till food security på EU-nivå.

Ola anlitas ofta som expert för att “trimma” fiskanläggningar (både vanliga, men också i akvaponier) samt även rådgivare till andra fiskodlare i andra frågor. Detta då hans kunskaper håller en så pass hög nivå. Campus Roslagens Akvaponiingenjörsutbildning strävar efter att ha den senaste och vassaste kunskapen därför ansågs Ola var rätt person som representant för fiskodlingsdelen bäst. 

Ola har också stor kunskap på området om drift, underhåll, samt optimering av system för att skapa hög produktionseffektivitet. Besök gärna: Svensk fiskodling AB

Thomas Bjelkeman-Pettersson

Johannas stadsodlingar

Driver akvaponiska odlingen Johannas stadsodlingar i Vallentuna. Anläggningen är på väg att skala upp och använder sig mycket av IT som motor och stöd i produktionen. Johannas har blivit utvalda att delta i Katapult Accelerator Program 2022 vilket innebär en investering i företaget.

Deltar i projektet Cirkulärodling med flera andra organisationer och företag.

Kom på tredje plats i Agtech challenge (hushållningssällskapet) folkets röst 2021 (Östersjömusslor i Akvaponi)  Framröstad på lantbruksmässor runt om i landet. Thomas har bred kunskap på området inom såväl akvaponi som odlingssystem, men även IT som stöd.

Daniel Krång

Daniel är lärare och utbildningsansvarig för den 1-åriga YH-utbildningen till Fisk-och Skaldjursodlare i Lysekil. Daniel är med som en viktig kugge sett ur ett samarbetsperspektiv. 

Med denna YH-utbildning kan vi samverka, komplettera varandra samt finna synergier med varandra. Inom dessa innovativa typer av utbildningar vinner alla på samarbetet. Detta oavsett om det handlar om landbaserade fiskodlingar eller akvaponiska system.

Henrik Haller

Henrik är lektor i ekoteknik och miljövetenskap på  Mittuniversitetet i Östersund. Hans forskning kretsar kring multifunktionell markanvändning, stadsodling, industriell symbios och cirkulär ekonomi. Han har många års erfarenhet av folkbildning och utvecklingsarbete från Nicaragua där han driver en ekologisk gård sedan 20 år tillbaka.

Han jobbar även som permakulturlärare på olika studieförbund. 

Gabriel Liljenström

Gabriel är utbildningsansvarig hos anordnaren Väddö folkhögskolaLinjeförståndare samt programansvarig för Agenda 2030-akademin på Väddö folkhögskola.
Hög kunskap inom frågor som rör miljöområdet i stort.

 

Frida Eklund

Är utbildningsledare på  Campus RoslagenFrida är diplomerad utbildningsledare genom Yrkeshögskoleförbundet och har arbetat flera år inom YH.

Pia Malmqvist

Studeranderepresentant på Campus Roslagen, API21.
Pia är enhälligt vald av studentgruppen till representant för dem. Driver en egen gård uppe i Dalarna och har de senaste åren mer och mer intresserat sig för denna typ av odling. Deltagit i flertalet seminarier som anordnats samt gjort egna studiebesök runt om i landet.

Albin Nilsson

studeranderepresentant, Campus Roslagen API22

BlueFarmers

BlueFarmers

Ett samarbete mellan UCV – Campus Roslagen AB och Väddö folkhögskola. Blue farmers finansieras av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA).

Kaserngatan 11, 761 46
info@vattencentrum.se