Lär känna två blivande akvaponiingenjörer

Campus Roslagens blivande akvaponiingenjörer

Då var det dags för Sveriges blivande akvaponiingenjörer att ha en av sina fysiska träffar på Campus Roslagens Utvecklingscentrum för vatten. Under studiernas gång så har man 4 stycken fysiska träffar schemalagda per termin. Där har klassen möjlighet att mötas under teoretiska och praktiska lektioner.

En av de blivande akvaponiingenjörerna är Adrian Troberg från Norrköping. Han startade sina studier HT-2022 och har nu klarat av sin allra första tid på utbildningen. Detta tillsammans med sin klass på 22 andra blivande akvaponiingenjörer.

Akvaponi – Ett brinnande intresse för Adrian

Adrian berättar att akvaponi och denna typ av odling var något han slumpartat ramlade in på på youtube för ca 10 år sedan. Sedan dess har detta varit ett brinnande intresse. Adrian har byggt två egna hydroponiska system hemma. Han bodde för en tid sedan i Norrtälje och det var då han fick höra om utbildningen som Campus Roslagen erbjuder. Han tog chansen och sökte sedan till nästkommande kursstart. 

Josefin och Adrian - två blivande akvaponiingenjörer

Josefin har alltid handlat ekologiskt

Josefin Hedqvist från Linköping är den andra av de två blivande akvaponiingenjörer som vi ska bekanta oss med idag. Hon berättar att hon alltid har handlat ekologiskt. Hon har känt sig trygg med att så länge hon håller sig till de märkta produkterna så gör hon gott för både djur och miljö. Men vid ett tillfälle såg hon ett dokumentärt tv-program. Där avslöjades det att de ekologiska märkningarna kanske inte alltid lever upp till de standarder som man tror.

För Josefin känns de extra viktigt att kunna ha kontroll över djurhållningen. Hon vill att fler ska inse att det är möjligt att odla fisk, som mår bra. Samt frukt och grönt och samtidigt skapa noll utsläpp. 

Drömmen är att odla tropiskt, så som bananer och passionsfrukt och sälja till stora återförsäljare. Något som faktiskt kan påverka vår import.

"Nu måste jag ta tag i detta!"
Josefin - en av Campus Roslagens blivande akvaponiingenjörer
Josefin Hedqvist
Akvaponiingenjörstudent

Intagningsprov för blivande akvaponiingenjörer

Efter ett intagningsprov där kunskaper i matematik, läsförståelse och logiskt tänkande prövas så fick Adrian och Josefin den goda nyheten att de båda kommit in. Till hösten skulle de påbörja den enda utbildningen i hela Europa som utbildar akvaponiingenjörer.

Inga förkunskaper krävs för att ansöka

Inga förkunskaper krävs vilket gör att klassen är väldigt blandad. Alla har mycket skilda bakgrunder vilket gör att man har oerhört mycket att lära av varandra. 

Både Adrian och Josefin är tydligt överens om att denna nya typen av odling och utbildandet av akvaponiingenjörer är mycket viktigt ur flera olika aspekter. Framförallt understryker de blivande akvaponiingenjörerna den positiva påverkan som detta system har. Både på miljö, transporter samt att odlingen i längden kan slå oss fria från beroendet vi har av importer.

2 blivande akvaponiingenjörer
En uppgift för en akvaponiingejörer kan bla vara att se till att fiskarna trivs och mår bra sin tank

Campus Roslagens blivande akvaponiingenjörer om framtiden

Adrian och Josefin har en smittande drivkraft och passion för den här typen av odling och har stora visioner för framtiden.

En av sakerna som de är fast beslutna att påverka är villkoren som i nuläget gäller för att få kravmärka en produkt. De tror att en utveckling i den riktningen kan få upp ögonen för både privatpersoner och större livsmedelsbutiker. Detta så att akvaponisk odlade grönsaker och frukter faktiskt får den ekologiska stämpel som de förtjänar och därmed en högre efterfrågan.

Josefin och Adrian (blivande akvaponiingenjörer) berättar om akvaponisystemet: Ebb och Flod

Ekologisk märkning

Akvaponiskt odlade grönsaker får inte kravmärkas på grund av att de inte är i kontakt med jord under odlingsprocessen. Detta trots att man i akvaponin uppfyller resten av alla krav för att få bli kravmärkta.

99% av vattnet återanvänds

Tex så tillsätter man ju aldrig några miljögifter i ett akvaponisktsystem och utsläppen är nästintill noll. 99% av vattnet återanvänds. En vision är att skapa en egen certifiering för akvaponiskt odlade produkter.

Stora livsmedelsbutiker behöver få upp ögonen

Adrian och Josefin talar om vikten av att de större livsmedelskedjorna börjar se fördelarna med att handla in sin frukt, grönt och fisk lokalt. I motsats till idag där varorna ofta importeras långväga. 

Tack vare akvaponi har vi mycket goda möjligheter att faktiskt odla tropiska frukter året om. Se tex till svenskodlade bananer. Här skulle man som svensk livsmedelsbutik ha möjlighet att handla in bananer från en lokal akvaponi. Till ett mycket lägre pris än vad man får betala när de ska importeras från andra sidan jordklotet.

Med 95% mindre resurser än en traditionell odling kan vi få fram samma odlingar genom akvaponi – året runt!” Säger Adrian.

Här behövs ett nytt synsätt och en stor omdirigering av vårt gamla invanda beteende menar Josefin och Adrian som hoppas på förändring inom en snar framtid.

En av de blivande akvaponiingenjörerna, Josefine

Att på riktigt få igång akvaponin som industri i Sverige är superviktigt. Dels för miljön och för minskandet av transporter. 
Men också för att främja lokalproduktion så att vi kan undvika att behöva stänga en bondgård per dag, som vi ju gör i Sverige i nuläget.
Adrian Troberg
Akvaponingenjörstudent