Akvaponiingenjörutbildning på distans

Akvaponiingenjörutbildning på distans – Den enda i Europa

Campus Roslagen erbjuder en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till akvaponiingenjör som är den enda i sitt slag i hela Europa. Den första klassen som tar examen nu i vår blir de allra första akvaponiingenjörerna i Sverige.

Amelia M. Strömberg, som är ansvarig för akvaponiingenjörutbildningen, berättar att fröt till utbildningen såddes på Utvecklingscentrum För Vatten, i Norrtälje, när de startade ett projekt.

Amelia M. Strömberg visar Campus Roslagens vattenrening till deras akvaponiProjektet gick ut på att man ville utveckla ett system för ett sätt att producera mat men som samtidigt tar ansvar för miljön. På så sätt kom vi i kontakt med akvaponin och det odlingssättet. 

Vi började kika på och analysera vilka hinder som finns och vi kom fram till att bristen på kunskap och kunnig personal hindrar akvaponin från att ta sig framåt och utvecklas i Sverige“.

Akvaponiingenjörutbildning på distans

Till kursstarten HT-22 hade vi 150 sökande berättar Frida Eklund, utbildningsansvarig. 27 började och 24 studerar i nuläget. 

Det är lite det som kan vara baksidan med en distansutbildning, att man från början tänker att man kan kombinera 100% studier med 100% arbete. Oftast kan det bli tuffare än man föreställt sig men det är givetvis inte omöjligt“.

Eleverna på denna akvaponiutbildning kommer från hela Sverige, från Umeå till Helsingborg. Den största delen av utbildningen bedrivs på distans och via teams vilket gör det möjligt för många fler att utbilda sig. Under terminen har man 4 träffar fysiskt på Campus Roslagen i Norrtälje.

Teori och praktik varvas i en akvaponiingenjörutbildning

Utbildningen blandar teoretiska och praktiska lektioner med LIA (Lärande i arbetet). I akvaponiingenjörutbildningen får man med ett omfattande paket av kurser och kunskap som kan leda till en rad spännande arbeten efter examen.

Exempel på kurser som ingår i utbildningen:

  • Projektledning
  • Kemi
  • Växtodling
  • Ekonomi, juridik och miljö
  • Fiskkunskap
  • Entreprenörskap
  • Design av akvaponiska näringskedjor
  • Drift underhåll
Under akvaponiingenjörutbildning varvas teoretiska lektioner med praktiska. Bland annat i skolans egen akvaponi

Brett kurspaket i akvaponiingenjörutbildning

Det breda kurspaketet och gör att man bland annat kan jobba med de flesta typer av roller inom fiskodling och växtodling. Kunskaperna man får lägger också grunden för att kunna ta en yrkesväg mot det mer tekniska så som växhusteknik, teknik inom pumpar, lampor, samt för att bli projektledare.

Undervisningen i de praktiska delarna görs i bland annat i skolans labb och i skolans egna akvaponianläggning som finns i källaren på UCV på Campus Roslagen.

Lärande i arbete

En del av utbildningen består av praktik, denna infaller under det andra läsåret och innebär att man ska vara ute på Lärande i Arbete i 10 veckor som förhoppningsvis kan leda till vidare arbete efter avklarad utbildning.

Under akvaponiingenjörutbildningen provar man på att odla olika växter i akvaponin. Här är en av världens starkaste chilis tex!
Amelia M. Strömberg visar en del av akvaponins odling som snart växer genom taket. Under akvaponiingenjörutbildning får man lära sig bla att i en akvaponi går det 30% fortare att odla än att odla på traditionellt vis.

Inga krav på förkunskaper för att ansöka till akvaponiingenjörutbildning

Det finns inga krav på förkunskaper inom odling eller akvaponi för att komma in på utbildningen. Intagningen sker genom ett prov som bygger på tre olika delar: matematik, språk och läsförståelse. Det är för att optimera chanserna för att deltagarna ska klara av utbildningen så bra som möjligt.

Enorma möjligheter att lära av varandras tidigare erfarenheter

Det gör att när eleverna väl träffas i klassrummet så har man enorma möjligheter att lära av varandra. Vissa har ett pågående företag inom odling av fisk, andra har haft balkongodling som en hobby, en annan drömmer om att bli självförsörjande på grönsaker. Detta ger ett stort spann av olika kunskaper och erfarenheter men framförallt ofta ett stort, brinnande intresse“.
Amelia M. Strömberg, Utbildningsansvarig

Bland studenterna har några tidigare varit jurister eller mäklare och någon pluggar vid sidan av sitt yrke som tekniker och yoglärare. 

“Det är viktigt att det är hög kvalité på utbildningen. Det gör att eleverna håller entusiasmen uppe”

Akvaponiingenjörutbildning – Gör dig konkurrenskraftig i ett framtidsyrke

Amelia M. Strömberg – “Tveka inte för att det är en ny industri, det man lär sig på den här utbildningen kan man ha användning av i många olika branscher. Vill man prova något helt nytt som kan leda vart som helst så är det här en bra grund!”

“När man börjar är det alltid trögt i ett nytt industrisystem, men när man sedan faller över kanten i positiv bemärkelse så är hjulet i rullning. Det är navet till det hjulet som vi just nu håller på att utbilda. Studenterna på Campus Roslagen kommer att bli navet i Sveriges akvaponiframtid!”Gränsen är månen!
Amelia M. Strömberg visar en del av akvaponins odling som snart växer genom taket. Under akvaponiingenjörutbildning får man lära sig bla att i en akvaponi går det 30% fortare att odla än att odla på traditionellt vis.
Amelia M. Strömberg
Utbildningsansvarig