Läroplattform om Akvaponi

Välkommen till Blue Farmers

BlueFarmers lär dig om Akvaponi och akvaponisk odling

För bara några år sedan hade de flesta av oss aldrig hört om akvaponi, men under de senaste åren har begreppet blivit alltmer välkänt. Klimatförändringar, extremt väder och en allt hårdare diskussion om hållbarhet och miljö gör att vi behöver tänka om kring hur vi odlar och se över den inhemska livsmedelproduktionen.

BlueFarmers lär dig mer om hur du kan arbeta med akvaponik. Använd gärna våra plattform för att lära barn eller vuxna att använda sig av akvaponik i vardagen. 

Vad är en akvaponi?

Akvaponik

Akvaponier är kretsloppsodlingar i ett recirkulerande system där man kombinerar fiskodling med växtodling. 

Systemet är ett helt slutet system, med minimal miljöpåverkan både avseende vattenförbrukning och utsläpp. 

Matsektorns utmaningar

Vilka är de största utmaningarna för matsektorn och vilka utmaningar står vi inför? 

Utmaningarna för matsektorn och miljön är många och alla beroende av varandra. Läs mer om vad som påverkar matsektorn.

bananer

Hur kan akvaponi bidra till Sveriges livsmedelsstrategi?

Lär barnen om akavaponisk odling

BlueFarmers

Om BlueFarmers

Ett samarbete mellan UCV – Campus Roslagen AB och Väddö folkhögskola. Blue farmers finansieras av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA).

Kaserngatan 11, 761 46
info@vattencentrum.se